De experts

Maak kennis met ons betrokken team

Werken aan oplossingen

BridgeHead helpt private partijen hun weg te vinden in de ingewikkelde wereld van het publieke domein. Ons doel is een betere samenwerking mogelijk maken tussen de private en publieke sector, en uiteindelijk ook een betere dienstverlening voor Nederland als geheel mogelijk te maken.

BridgeHead gelooft in een persoonlijke aanpak. Een goede sfeer en onderling vertrouwen zijn daarbij van groot belang. We stellen ons dan ook graag aan u voor.

Albert Markus

Albert Markus

Managing partner

“Het gaat om het gezamenlijk neerzetten van een goed resultaat waar iedereen trots op is en waar we met plezier aan werken.”

Merijn Zee

Merijn Zee

Partner

“Het is een uitdaging om te midden van complexiteit op zoek te gaan naar de eenvoud en om vervolgens te werken aan de oplossing.”

Theo van de Grift

Theo van de Grift

Partner

“Door zaken goed te analyseren, kunnen er toekomstplannen worden gemaakt die een bijdrage leveren aan het beschermen van onze wereld.”

Ashi Khawaja

Ashi Khawaja

Office manager

“We zijn altijd bezig met hoe we elkaar verder kunnen helpen en hoe dingen anders of beter kunnen.”

Bart van der Linden

Bart van der Linden

Consultant

“De ICT heeft een complete, parallelle wereld geschapen, waarbij grenzen vervagen tussen marktpartijen onderling en tussen de publieke en private omgevingen.”

Bram Sluman

Bram Sluman

Consultant

“De overheid en het bedrijfsleven kunnen niet zonder elkaar. “

Inge de Ruijter

Inge de Ruijter

Consultant

“Het is mijn kracht om in complexe veranderingstrajecten belangen en gevoeligheden van alle betrokkenen mee te nemen”

Word onze nieuwe expert!

Samenwerken aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken: dat is wat ons drijft en dat is waar we goed in zijn. Ons team slaat een brug tussen wat bedrijven kunnen leveren en wat de Rijksoverheid nodig heeft.

Michelle Oldenburger

Michelle Oldenburger

Consultant

“De vraag is hoe je partijen bij elkaar brengt om met gebundelde kennis en kracht de maatschappij vooruit te helpen.”

Suzanne van Oosterum

Suzanne van Oosterum

Consultant

“We weten van elkaar waar we mee bezig zijn, zijn goed op elkaar ingespeeld en doen wat nodig is om elkaar te versterken.”

Lauren Haayen

Lauren Haayen

Trainee

“Een samenwerking tussen markt en overheid is essentieel om op een efficiënte manier om te gaan met maatschappelijke ontwikkelingen.”

Frank Gerards

Frank Gerards

Associate

“Mensen het beste uit zichzelf laten halen, dat geeft mij energie.”

Raad van Advies

De Raad van Advies vervult bij BridgeHead vier rollen. Ten eerste adviseert zij de directie, gevraagd en ongevraagd, met betrekking tot het strategisch beleid en de meerjaren ambitie. Ten tweede signaleert zij trends en ontwikkelingen in bedrijfsleven, overheid en politiek die van invloed zijn op de bedrijfsvoering van BridgeHead. Ten slotte wordt het door de directie gevoerde beleid en bedrijfsvoering door haar geëvalueerd.

Koos Breen

Koos Breen

Voorzitter Raad van Advies