Business Development​ & Partnering

Het creëren van waardevolle samenwerkingen

Markt en overheid

BridgeHead staat voor samenwerking tussen het bedrijfsleven en de Rijksoverheid. Ons werkterrein omvat ministeries, zelfstandige bestuursorganen en agentschappen. Effectieve samenwerking tussen deze sectoren levert de beste oplossing voor maatschappelijke ontwikkelingen. Wij werken binnen deze samenwerking exclusief voor marktpartijen.

Ons team brengt oplossingen uit de markt en initiatieven van het Rijk samen. Met ons internationale netwerk kunnen wij daarnaast innovatieve oplossingen uit Nederland verbinden met beproefde concepten uit het buitenland. Zo leveren we een bijdrage aan een beter inzicht van de Rijksoverheid in de nationale en internationale markt, kweken we begrip voor ieders positie en werkwijze, sturen we aan op een gemeenschappelijk belang en op de win-winsituatie. Dit doen we in nauwe samenwerking en afstemming met onze cliënten.

Wij bieden onze cliënten dieper inzicht in complexe overheidsvraagstukken en faciliteren contact tussen de overheid en marktpartijen. Het resultaat is dat zij samen kwalitatief sterke opdrachten tot stand kunnen brengen. Het creëren van die succesvolle samenwerkingsverbanden voor onze cliënten: dát geeft ons energie!

Uitgebreid netwerk

Wij kennen en begrijpen de Rijksoverheid. We hebben een diep begrip van de diverse maatschappelijke thema’s. We beschikken over een groot inzicht in de markt, dat nodig is om oplossingen te kunnen leveren. Door ons netwerk en inzicht te combineren, kunnen wij succesvol marktpartijen aan elkaar en aan de overheid verbinden en ondersteunen bij Business Development, Deal Creation en Partnering.

Wij brengen voor onze cliënten in kaart waar mogelijke business opportunities liggen. Wij verbinden hen met partijen die een aanvulling kunnen bieden, zodat men samen verder komt en sterker staat. Wij ondersteunen en begeleiden partnerships, zodat deze optimaal benut kunnen worden. Dit doen wij door het delen van kennis en inzicht en de gezamenlijke investering om een project tot een succes te maken.

Van idee naar succesvol partnerschap?