Public Affairs & Positioning

Het monitoren en duiden van de politieke omgeving

Politieke besluitvorming

Politieke besluitvorming speelt altijd een rol voor onze cliënten wanneer zij zakendoen met de Rijksoverheid. Zo zijn de grote materieelprojecten van Defensie altijd onderhevig aan parlementaire goedkeuring, wordt de performance van Rijksbedrijfsvoering besproken en getoetst via parlementaire processen en worden innovaties en ideeën geïnitieerd door politiek en bestuur. BridgeHead houdt de cliënt op de hoogte van ontwikkelingen die haar mogelijk kunnen raken en zet uiteen of en hoe die impact kunnen hebben op de business propositie. Daar waar nodig treden wij in gesprek met politiek-bestuurlijke stakeholders. Op die manier positioneren we de belangen en ideeën van onze cliënten: transparant, gestoeld op de inhoud en in samenwerking.

Monitoren en verbinden

Wij monitoren het politieke besluitvormingsproces, duiden de ontwikkelingen en leggen de verbinding tussen besluiten van de politiek en Rijksoverheid en specialisaties van onze cliënten. Wij zorgen ervoor dat besluiten niet negatief uitpakken voor onze cliënten. Mocht dit wel gebeuren, dan stellen wij samen een positioneringsstrategie op, waarmee adequaat op de ontwikkelingen gereageerd kan worden.

Belangrijke ontwikkelingen en verbindingen maken