Public Affairs & Positioning

Het monitoren en duiden van de politieke omgeving

Politieke besluitvorming

Politieke besluitvorming speelt altijd een rol voor onze cliënten wanneer zij zaken doen met de Rijksoverheid. Zo zijn de grote materieelsprojecten van defensie altijd onderhevig aan parlementaire goedkeuring, wordt de performance van Rijksbedrijfsvoering besproken en getoetst via parlementaire processen en worden ook innovaties en ideeën geïnitieerd door politiek en bestuur. BridgeHead houdt de cliënt op de hoogte van ontwikkelingen die haar mogelijk kunnen raken, of die impact kunnen hebben op de business propositie. Waar nodig en relevant treden wij in gesprek met politiek-bestuurlijke stakeholders. Op die manier positioneren we de belangen en ideeen van onze cliënten: transparant, gestoeld op de inhoud en in samenwerking. 

Monitoren en verbinden

Wij monitoren het politieke besluitvormingsproces, duiden de ontwikkelingen en leggen de verbinding tussen besluiten van de politiek en overheid en specialisaties van onze cliënten. Wij zorgen er voor dat besluiten niet negatief uitpakken voor onze cliënten. Mocht dit wel gebeuren, dan stellen wij samen een positioneringsstrategie op, waarmee adequaat op de ontwikkelingen gereageerd kan worden.

Belangrijke ontwikkelingen en verbindingen maken