Stakeholder Engagement

Wederzijds begrip tussen bedrijven en de Rijksoverheid

Bouwen aan vertrouwen

BridgeHead legt de verbinding tussen besluiten vanuit de Rijksoverheid aan de ene kant en de waardeproposities van onze cliënten aan de andere kant. Wij monitoren politieke besluitvorming en analyseren die ten behoeve van succesvolle kansen om een deal te sluiten. Ons team weegt de impact van politieke uitspraken voor onze cliënten en zorgt dat onze cliënten in contact komen met relevante stakeholders. Ook ontwikkelen we samen met de cliënt een consistente communicatielijn. Wij stimuleren dat uw boodschap helder overkomt en aansluit bij de relevante stakeholders binnen de Rijksoverheid. Het ‘message house’ is daarbij één van de instrumenten die een handvat biedt om uit te leggen waar de cliënt voor staat, met welke diensten en producten deze de overheid kan ondersteunen en wat het doel van de samenwerking is. Een heldere boodschap draagt immers bij aan het succesvol zakendoen met de Rijksoverheid.

 

Gedeelde inzichten en wederzijds begrip

Voor onze cliënten is het heel belangrijk om te weten wie de stakeholders zijn binnen de Rijksoverheid. Wij gaan een open dialoog aan met het Rijk om een goed evenwicht te vinden tussen verschillende verwachtingen en vraagstukken. Het uiteindelijke doel is om die vraagstukken goed geïnformeerd aan te pakken en zo het beste resultaat te behalen.

Bij BridgeHead vinden we het belangrijk om namens onze cliënten een actieve dialoog te onderhouden met de Rijksoverheid. Dat bevordert het wederzijds begrip voor de complexiteit van lastige kwesties. Het geeft beide partijen inzicht in hetgeen er voor andere belanghebbenden op het spel staat bij het vinden van oplossingen.

Alle relevante stakeholders op één lijn