Tender support​

Het begeleiden van en bij aanbestedingen

 

Jarenlange ervaring met Tender Support

Het inschrijven op aanbestedingen is een vak apart. Aanbestedingen zijn complex en een klein foutje kan al leiden tot uitsluiting van de opdracht. Het team van BridgeHead heeft jarenlange ervaring met het begeleiden van marktpartijen op aanbestedingen. Voor die partijen bieden wij inzicht in de bredere context, monitoren wij het tot stand komen van aanbestedingen, van het formuleren van de inschrijving tot het bieden van ondersteuning bij het sluiten van de overeenkomst en het implementeren van de oplossing.

 

De goede tone of voice

Wanneer maakt uw partij de beste kans om een opdracht te winnen? BridgeHead ondersteunt partijen met het vinden van de juiste ‘tone of voice’ (commercial writing), het uitzetten van de beste bid-strategie en helpt onderscheidende kwalitatieve criteria te formuleren. Wij zijn actief in het domein waar overheidsaanbestedingen en realisaties van maatschappelijke ontwikkelingen samen komen. Wij zoeken onze uitdaging in het begeleiden van innovatieve aanbestedingen in een complex stakeholdersveld.

De juiste tone of voice bij een tender