B​anking & Finance

Een open ecosysteem

De bancaire sector staat aan de vooravond van grote veranderingen. Als gevolg van technologische ontwikkelingen, veranderend cliëntgedrag en nieuwe regelgeving, gaat er veel op de schop. Nu is het nog zo dat de banken de gehele waardeketen en data van de bankcliënt grotendeels zelf beheren, maar langzaam bewegen we naar een open banking-ecosysteem.

Nieuwe ontwikkelingen en nieuwe regelgeving bieden kansen en uitdagingen. Nieuwe digitale businessmodellen vragen om een gedegen kennis van het speelvlak, waarin markt, techniek en Nederlandse en Europese regelgeving elkaar beïnvloeden. Welke factoren bepalen het wettelijk kader en hoe werkt dit uit op de positie van open banking? En waar kan de rol van het betalings-ecosysteem van waarde zijn voor uitwisseling van data en technologie?

Van platform naar open ecosysteem

De sleutel tot succes is een sectoroverstijgende aanpak. Bedrijven, banken en de Rijksoverheid hebben belang in het stimuleren van een open ecosysteem en in het ontwikkelen en controleren van de huidige betaal-infrastructuur. BridgeHead herkent de kansen voor innovatie in het publieke domein en weet deze om te zetten in een concreet resultaat voor haar cliënten.

De Banking & Finance experts

Inge de Ruijter

Inge de Ruijter

Merijn Zee

Merijn Zee

Suzanne van Oosterum

Suzanne van Oosterum

Samen als één team naar de Rijksoverheid