Defensie & Veiligheid​

Investeren in veiligheid

Defensie heeft de afgelopen jaren onder druk gestaan in Nederland. Het huidige kabinet breekt met deze trend. Politiek, overheid en burgers zijn weer doordrongen van het feit dat veiligheid in binnen- en buitenland een schaars goed is, waar we zuinig mee om dienen te gaan.

Industriële Participatie-programma’s

BridgeHead is een trusted advisor aan (buitenlandse) bedrijven die zaken willen doen met de Nederlandse ministeries, die op het domein van Defensie en Veiligheid actief zijn. We ondersteunen vanaf de Business Development tot de advisering rondom de invulling van grote Industriële Participatie-programma’s (IP’s). Het verwerven van grotere opdrachten binnen Defensie is bijzonder, omdat tijdens het verwervingsproces het parlement goedkeuring moet verlenen aan de verschillende fases voor een opdrachtverlening. Daarom voert BridgeHead strategische (politieke) monitoring uit, met als doel inzicht te bieden in wat er gebeurt op politiek en militair vlak. Op deze wijze kunnen we de belangen van de stakeholders van onze cliënten inzichtelijk maken en daar de strategie, boodschap en positionering op afstemmen.

Breed netwerk van experts

Ter versterking van onze dienstverlening stelt BridgeHead een breed netwerk van experts ter beschikking aan onze cliënten. Dit team van experts bestaat onder andere uit hoogopgeleide professionals met een uitgebreid netwerk binnen de respectievelijke ministeries.

De Defensie & Veiligheid experts

Albert Markus

Albert Markus

Bram Sluman

Bram Sluman

Michelle Oldenburger

Michelle Oldenburger

Theo van de Grift

Theo van de Grift

Samen als één team naar de Rijksoverheid