Defensie & Veiligheid​

Investeren in veiligheid

Het ministerie van Defensie en andere overheidsorganisaties in het veiligheidsdomein kunnen niet zonder de technologie, innovatie en samenwerking met bedrijven. Vertrouwen, langdurig partnerschap en gezamenlijke ontwikkeling zijn daarin belangrijke pijlers. Het huidige kabinet investeert in defensie en veiligheid en besteedt aandacht aan mensen, middelen en manieren die bijdragen aan de veiligheid en het beschermen van belangen van Nederland in binnen- en buitenland. BridgeHead is een gekend en vertrouwd adviseur voor (internationale) bedrijven die zaken willen doen binnen het defensie en veiligheidsdomein.

Helderheid in een complex proces

Het verwervingsproces van materieel en middelen in het defensie en veiligheidsdomein is een complex proces waarbij verschillende disciplines van besluitvorming komen kijken. Zowel technisch inhoudelijk, projectmatig als politiek-bestuurlijk. Bij grote en complexe aanbestedingstrajecten in het Defensie Materieel Proces speelt het parlement bijvoorbeeld een rol in de verschillende fases van de verwervingsopdracht. 

BridgeHead ondersteunt en navigeert bedrijven binnen deze complexe projecten van business development tot de tender fase. Onze expertise is zowel inhoudelijk op technologie en functionaliteit als op het proces. In dat proces voeren wij politieke monitoring uit, ondersteunen wij met strategische positionering en stakeholder engagement en helpen wij wanneer relevant bij het opzetten van een industrieel participatie programma. We maken inzichtelijk waar de belangen en beslismomenten liggen en formuleren een strategie, boodschap en positionering die voor onze cliënten een optimale win-strategie creëert. Ons doel daarin is altijd het realiseren van een win-win situatie, gebaseerd op vertrouwen, optimale publiek-private samenwerking en lange termijn waarde. 

Breed netwerk van experts

Ter versterking van onze dienstverlening stelt BridgeHead een breed netwerk van experts in het defensie en veiligheidsdomein ter beschikking aan onze cliënten.  Dit team van experts bestaat onder andere uit hoogopgeleide professionals met jarenlange ervaring en een breed netwerk binnen de respectievelijke ministeries. 

De Defensie & Veiligheid experts

Albert Markus

Albert Markus

Theo van de Grift

Theo van de Grift

Joost Rotteveel Mansveld

Joost Rotteveel Mansveld

Ewoud van den Hazel

Ewoud van den Hazel

Ewoud van den Hazel

Ewoud van den Hazel

Jan van der Burg

Jan van der Burg

Peter Engelhart

Peter Engelhart

Samenwerken aan veiligheid met de Rijksoverheid