Digitale Overheid

Digitalisering van de Rijksoverheid

Nederland digitaliseert en dat biedt grote kansen om publieke opgaven anders en slimmer vorm te geven. Ook de Rijksoverheid investeert in technische vernieuwingen en heeft een kabinetsbrede Digitaliseringsstrategie ontwikkeld, waarmee zij de ambitie heeft om binnen de Europese digitaliseringsslag koploper te worden in de digitale economie. De Rijksoverheid zoekt echter geen producten, maar oplossingen voor uitdagingen en problemen. BridgeHead begrijpt hoe de processen bij de overheid in elkaar steken en is in staat om de vertaalslag te maken van ICT-product naar oplossing. Hiermee zorgt BridgeHead voor de verbinding tussen de Rijksoverheid en de markt, zodat er een betere match tussen vraag en aanbod ontstaat. Op deze manier leidt besluitvorming naar business development en deal creation.

Wij helpen cliënten met Business Development, Stakeholder Engagement en Public Affairs. Dat doen we op de strategische IT-agenda’s van het Rijk zoals complexe IT-verwervingsprojecten en maatschappelijke programma’s als de agenda voor de digitale overheid NL DIGIBeter. Vanuit de strategieën van de EU op het gebied van datadeling, digitale vaardigheden, connectiviteit en digitale weerbaarheid bouwt de overheid actief aan een digitale interne markt. BridgeHead speelt in op deze ontwikkelingen door private partners met expertise te koppelen aan oplossingen voor Nederland.

Rijksbedrijfsvoering

De Digitaliseringsstrategie is een agenda van alle overheden gezamenlijk en legt de verbinding met belangrijke publieke en private partners. Om deze agenda te verwezenlijken is het van belang om aansluiting te maken en samenwerkingen te initiëren tussen de Rijksoverheid en bedrijven. BridgeHead heeft het netwerk, de expertise en de ervaring om dat voor elkaar te krijgen.

Sourcing van informatie en ICT-diensten

Procurement binnen de Rijksoverheid is de afgelopen jaren drastisch veranderd. Zo is het bestel- en leveringsproces van goederen en diensten aanzienlijk verbeterd met DigiInkoop, worden er online marktplaatsen gebruikt en zijn er steeds meer publiek-private samenwerkingen. Ook de governance is flink op de schop gegaan met de invoering van categoriemanagement en de introductie van inkoopuitvoeringscentra.

BridgeHead denkt al jaren met de Rijksoverheid mee over het verbeteren van het inkoopproces . Hierdoor begrijpen wij de processen en zijn wij goed in staat cliënten te begeleiden in hun verwervingsproces.

Privacy en het delen van data

De digitale samenleving gaat over het vrije verkeer van persoonlijke gegevens en data. De samenleving moet erop kunnen vertrouwen dat informatie veilig is en de privacy wordt gewaarborgd.

BridgeHead kent het domein van privacy en het delen van data. Er is jaren expertise opgebouwd op het vlak van publiek-private samenwerking. Wij brengen verschillende bedrijven bij elkaar om, over het eigen domein heen, een sterkere propositie te bouwen als antwoord op de behoeftes en vraagstukken van de Rijksoverheid.

De Digitale Overheid experts

Albert Markus

Albert Markus

Merijn Zee

Merijn Zee

Bram Sluman

Bram Sluman

Joost Rotteveel Mansveld

Joost Rotteveel Mansveld

Mette Blom

Mette Blom

Ewoud van den Hazel

Ewoud van den Hazel

Samen als één team naar de Rijksoverheid