Digitale Overheid

Digitalisering van de Rijksoverheid

Nederland digitaliseert en dat biedt grote kansen om publieke opgaven anders en slimmer vorm te geven. Ook de Rijksoverheid investeert in technische vernieuwingen en heeft een kabinetsbrede digitaliseringsstrategie ontwikkeld. De Rijksoverheid zoekt echter geen producten, maar oplossingen voor problemen. BridgeHead begrijpt hoe de processen bij de overheid in elkaar steken en is in staat om de vertaalslag te maken van ICT-product naar oplossing. Hiermee zorgt BridgeHead voor de verbinding tussen de Rijksoverheid en de markt, zodat er een betere match tussen vraag en aanbod ontstaat en waardoor besluitvorming leidt naar business development en deal creation.

Wij helpen cliënten met Business Development, Stakeholder Engagement en Public Affairs. Dat doen we op de strategische IT-agenda’s van het Rijk zoals de consolidatie van de datacenters, complexe IT-verwervingsprojecten en maatschappelijke programma’s als de agenda voor de digitale overheid NL DIGIBeter.

Rijksbedrijfsvoering

De digitaliseringsstrategie is een agenda van alle overheden gezamenlijk en legt de verbinding met belangrijke publieke en private partners. Om deze agenda te verwezenlijken is het van belang om aansluiting te maken en samenwerkingen te initiëren tussen de Rijksoverheid en bedrijven. BridgeHead heeft het netwerk, de expertise en de ervaring om dat voor elkaar te krijgen.

Sourcing van informatie en ICT-diensten

Procurement binnen de Rijksoverheid is de afgelopen jaren drastisch veranderd. Zo is het bestel- en leveringsproces van goederen en diensten aanzienlijk verbeterd met DigiInkoop, worden er online marktplaatsen gebruikt en zijn er steeds meer publiek-private samenwerkingen. Ook de governance is flink op de schop gegaan met de invoering van categoriemanagement en de introductie van inkoopuitvoeringscentra.

BridgeHead denkt al jaren met de Rijksoverheid mee hoe het inkoopproces kan worden verbeterd. Hierdoor begrijpen wij de processen en zijn goed in staat cliënten te begeleiden in hun verwervingsproces.

Privacy en het delen van data

De digitale samenleving gaat over het vrije verkeer van persoonlijke gegevens en data. De samenleving moet erop kunnen vertrouwen dat dit veilig plaatsvindt en de privacy wordt gewaarborgd.

BridgeHead kent het domein van privacy en het delen van data. Er is jaren expertise opgebouwd op het vlak van publiek-private samenwerking. Wij brengen verschillende bedrijven bij elkaar om, over het eigen domein heen, een sterkere propositie te bouwen als antwoord op de behoeftes van de Rijksoverheid.

De Digitale Overheid experts

Albert Markus

Albert Markus

Bart van der Linden

Bart van der Linden

Bram Sluman

Bram Sluman

Inge de Ruijter

Inge de Ruijter

Merijn Zee

Merijn Zee

Michelle Oldenburger

Michelle Oldenburger

Suzanne van Oosterum

Suzanne van Oosterum

Samen als één team naar de Rijksoverheid