Energie & Duurzaamheid​

Een beter (ondernemings)klimaat begint bij BridgeHead

Onze afhankelijkheid van energie – en met name de duurzame continuïteit van energielevering – is een uiterst actueel thema in de samenleving en brengt een hoop nieuwe uitdagingen met zich mee. Wij verbinden de behoeftestelling uit de Rijksoverheid met de innovatiemogelijkheden in de private sector.

BridgeHead is actief op het terrein van energie en duurzaamheid, onder meer met het dossier EnergieRijk Den Haag en met cliënten die een bijdrage leveren aan een meer duurzame en leefbare samenleving. Zo ondersteunen wij bedrijven die actief zijn op het gebied van smart mobility, energie neutrale toepassingen en milieuvriendelijke oplossingen in de scheepvaart en de industrie.

Duurzaamheid en klimaat

Wij hebben een uitstekend netwerk binnen de Rijksoverheid op het gebied van duurzaamheid en klimaatbeleid. Door de innovatiemogelijkheden in de private sector te verbinden aan de behoeftestelling van de Rijksoverheid zetten wij in op een duurzame samenleving.

De Energie & Duurzaamheid experts

Albert Markus

Albert Markus

Merijn Zee

Merijn Zee

Mette Blom

Mette Blom

Samen als één team naar de Rijksoverheid