Energie & Duurzaamheid​

Een beter (ondernemings)klimaat begint bij BridgeHead

Onze afhankelijkheid van energie – en met name de duurzame continuïteit van energielevering – is een uiterst actueel thema in de samenleving. De klimaattop in Parijs brengt bijvoorbeeld weer een hoop nieuwe uitdagingen op dit gebied.

BridgeHead is actief op het terrein van energie en duurzaamheid, onder meer met het dossier EnergieRijk en met cliënten die een bijdrage leveren aan een meer duurzame en leefbare samenleving. Zo ondersteunen wij onder meer bedrijven die actief zijn op energieneutrale toepassingen en milieuvriendelijke oplossingen in de scheepvaart en in de industrie.

Duurzaamheid en klimaat

Op het gebied van duurzaamheid en klimaatbeleid hebben wij een uitstekend netwerk binnen de Rijksoverheid. We verbinden de behoeftestelling uit de Rijksoverheid met innovatiemogelijkheden in de private sector.

De Energie & Duurzaamheid experts

Albert Markus

Albert Markus

Merijn Zee

Merijn Zee

Samen als één team naar de Rijksoverheid