Zorg ​

De juiste zorg, de juiste informatie

Zorg en veilige informatie-uitwisseling

Een essentiële randvoorwaarde voor het bieden van juiste zorg is de beschikbaarheid van accurate informatie. Dat wringt echter met de huidige ICT-infrastructuur. Als men niet beschikt over de juiste gegevens, belangrijke medische gegevens dubbel ingevoerd moeten worden of als persoonlijke gezondheidsdossiers niet communiceren, is de noodzakelijke informatie soms niet beschikbaar op het juiste moment of de juiste plek. Dit vormt een potentieel gevaar voor de gezondheid van patiënten en de veiligheid van gegevens en is een grote bron van frustratie onder zorgprofessionals én patiënten. Mede daarom wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dan ook een grotere rol gaan spelen in de digitalisering van de zorgsector.

Groot netwerk

BridgeHead heeft een zeer uitgebreid netwerk in de zorg en slaat een brug tussen de publieke uitdaging in de zorg en de private oplossingen die de markt biedt. Deze brug is nodig om tot een goede publiek-private samenwerking te komen, die uiteindelijk leidt tot betere dienstverlening in de zorg.

In zowel de publieke als private sector zijn aspecten ongelofelijk complex gemaakt. Te midden van die complexiteit gaan wij op zoek naar de eenvoud en gaan we terug tot de kern. Van daaruit werken we aan de oplossing van dit maatschappelijke probleem. Met onze expertise kunnen wij snel tot de essentie komen en een publieke-private samenwerking succesvol laten groeien.

De zorg experts

Inge de Ruijter

Inge de Ruijter

Merijn Zee

Merijn Zee

Samen als één team naar de Rijksoverheid