Zorg ​

De juiste zorg, de juiste informatie

Zorg en veilige informatie-uitwisseling

Digitalisering in de zorg staat niet stil. Er wordt inmiddels veelvuldig gebruik gemaakt van diverse eHealth applicaties, maar dit brengt ook uitdagingen met zich mee. Een essentiële randvoorwaarde voor het bieden van de juiste zorg op de juiste plek is de beschikbaarheid en uitwisseling van accurate (gezondheids)informatie. Dat wringt echter met de huidige ICT-infrastructuur. Als men niet beschikt over de juiste gegevens, belangrijke medische gegevens dubbel ingevoerd moeten worden of als persoonlijke gezondheidsdossiers niet met elkaar kunnen communiceren, is de noodzakelijke informatie soms niet beschikbaar op het juiste moment of op de juiste plek. Dit vormt een potentieel gevaar voor de gezondheid van patiënten en de veiligheid van gegevens en is een grote bron van frustratie onder zorgprofessionals én patiënten. Mede daarom zet het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in op het versterken van de ICT-infrastructuur in de gezondheidszorg en draagt het ministerie bij aan het bevorderen van informatiedeling tussen zorgverleners onderling en zorgverleners met patiënten, onder meer via de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg en het MedMij afsprakenstelsel.

Te midden van complexiteit op zoek naar eenvoud

BridgeHead heeft een zeer uitgebreid netwerk in de zorg en slaat een brug tussen de uitdagingen in de zorg en de oplossingen die de markt biedt. Het MedMij afsprakenstelsel maakt decentrale oplossingen mogelijk, waarbij de burger zelf regie voert over zijn gezondheidsgegevens. Daarnaast moet de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg het mogelijk maken dat zorgverleners onderling beter gegevens kunnen uitwisselen. Dit leidt uiteindelijk tot een betere dienstverlening in de zorg.

In zowel de publieke als private sector zijn aspecten ongelofelijk complex gemaakt. Te midden van de complexiteit die is ontstaan in de zorg, gaan wij op zoek naar de eenvoud en gaan we terug tot de kern. Van daaruit werken we aan de oplossing om de juiste zorg op de juiste plek te bieden. Met onze expertise kunnen wij snel tot de essentie komen en een publieke-private samenwerking succesvol laten groeien.

De zorg experts

Merijn Zee

Merijn Zee

Joost Rotteveel Mansveld

Joost Rotteveel Mansveld

Mette Blom

Mette Blom

Samen als één team naar de Rijksoverheid