Samen werken aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken

Dat is wat ons drijft en waar we goed in zijn. Wij helpen private partijen hun weg te vinden in de ingewikkelde wereld van het publieke domein om zo een betere dienstverlening te realiseren voor de BV Nederland. BridgeHead slaat de brug tussen wat de overheid nodig heeft en wat bedrijven kunnen leveren, en doet dat effectief doordat wij tot in onze tenen geloven in wat we doen en hoe we het doen.

Samenwerking

Wij geloven in samenwerking tussen markt en overheid en tussen marktpartijen onderling. Omdat we ervan overtuigd zijn dat samenwerken de beste manier is om de uitdagingen aan te gaan waar we als samenleving voor staan en oplossingen te bieden voor prangende maatschappelijke kwesties.
Dat doen we door ons uitgebreide netwerk binnen overheid en bedrijfsleven aan te boren en de juiste partijen om de tafel te brengen.
Partijen die vanuit hun know how echt iets bij kunnen dragen aan het gewenste eindresultaat.

Vertrouwen

Dat alles doen we in een sfeer van vertrouwen.
Wij gaan niet voor de kortetermijnwinst, maar voor de langdurige relatie.
Omdat we van mening zijn dat dat uiteindelijk in het belang is van overheid, bedrijven en de partij om wie het allemaal draait: de burger.

Internationaal netwerk

Grote projecten zijn vaak grensoverschrijdend. Daarom werken we samen met Hill+Knowlton Strategies. Dankzij dit partnership beschikken wij over een internationaal netwerk van specialisten die de weg weten in de wereld en thuiszijn op de lokale markten, van Hong Kong tot Buenos Aires. En niet te vergeten Brussel.

Handvest

Wij geloven in kwaliteit, transparantie en het afleggen van verantwoordelijkheid. Daarom werken onze adviseurs volgens de regels van het Handvest van de Beroepsvereniging voor Public Affairs.

Ons team

Pieter Hasselaar
Managing Partner

Bekijk profiel

Make it happen and make it better!

Merijn Zee
Partner

Bekijk profiel

Ik vind het belangrijk dat wat ik doe integer is, en ook zo wordt ervaren.

Vastgoed & Rijksbedrijfsvoering + Energie & Duurzaamheid

Theo van de Grift
Partner

Bekijk profiel

Kansen zien en kansen grijpen.

Defensie & Veiligheid

Albert Markus
Partner

Bekijk profiel

Denk niet in termen van concurren-tie, maar van gezamenlijk winnen.

Energie & Duurzaamheid + Cyber Security + Defensie & Veiligheid

Bram Sluman
Consultant

Bekijk profiel

Samenwerking tussen publiek en privaat maakt Nederland sterker

Defensie & Veiligheid + Cyber Security + Rijksbedrijfsvoering

Julia Peeters
Consultant

Bekijk profiel

Door mijn oog voor detail en brede netwerk te combineren breng ik het bedrijfsleven en de overheid in synergie.

Banking & Finance + Cyber Security

Ashi Khawaja
Office manager

Bekijk profiel

Bij elkaar komen is een begin. Bij elkaar blijven is een vooruitgang. Met elkaar samenwerken is SUCCES!