Pieter Hasselaar
Managing Partner

Bekijk profiel

Make it happen and make it better!

Merijn Zee
Partner

Bekijk profiel

Ik vind het belangrijk dat wat ik doe integer is, en ook zo wordt ervaren.

Vastgoed & Rijksbedrijfsvoering

Theo van de Grift
Partner

Bekijk profiel

Kansen zien en kansen grijpen.

Defensie & Veiligheid

Albert Markus
Partner

Bekijk profiel

Denk niet in termen van concurrentie, maar van gezamenlijk winnen.

Energie & Duurzaamheid + Cyber Security

Bram Sluman
Consultant

Bekijk profiel

De overheid kan niet functioneren zonder het bedrijfsleven.

Ashi Khawaja
Office manager

Bekijk profiel

Bij elkaar komen is een begin. Bij elkaar blijven is een vooruitgang. Met elkaar samenwerken is SUCCES!