Albert Markus

Albert Markus
Partner

Denk niet in termen van concurrentie, maar van gezamenlijk winnen.

Expertise: Defensie & Veiligheid, Energie & Duurzaamheid, Cyber Security

Avontuur

Ik hou van avontuur en het onbekende. Dat zit in mijn genen. Mijn voorouders hadden in het voormalig Nederlands Indië een bloeiende onderneming opgebouwd. Na de oorlog – pas in 1958 – keerde mijn opa noodgedwongen terug naar Nederland. Een nieuw begin was noodzakelijk. Die weg omhoog vinden, dwars door moeilijkheden heen, dat zit er bij mij ook in. Wij opereren bij BridgeHead op het grensvlak tussen twee werelden: de publieke en de private. Dat is een complexe, snel veranderende omgeving waarin van alles speelt en waar overheid en bedrijfsleven elkaar niet altijd op een goede manier weten te vinden. Om daar je weg in te vinden en de ambities en doelstellingen van onze klanten te realiseren, is een mooie uitdaging. Daarnaast zit het avontuur voor mij ook in het partnerschap van kantoor. Het waarborgen van de continuïteit van BridgeHead en zorgen voor een omgeving waarin mensen met plezier werken en het beste uit zichzelf halen, vind ik een mooie uitdaging. Avontuur betekent voor mij ook: creativiteit en innovatie. Het lef hebben om buiten de gebaande paden te treden. Stilstand is achteruitgang. Met alleen platte dienstverlening red je het niet. Om gelijke tred te houden met de ontwikkelingen in de maatschappij, is innovatie een must. Daarom gaan wij actief op zoek naar de ‘unique selling points’ van onze clienten en benaderen we dingen graag vanuit onverwachte invalshoeken.

Teamwork

Ik geloof in de meerwaarde van het werken met mensen met verschillende achtergronden en expertise. Bij de marine heb ik echt de kracht van teamwork ervaren. Op het moment dat je met een onderzeeboot naar buiten gaat, ben je aangewezen op jezelf en je collega’s. In die keten is iedereen even belangrijk. Als het om veiligheid gaat, is de commandant net zo cruciaal als de kok. Het gaat om het verbinden van de strategische kant met de werkvloer. Dat is waar het gebeurt. Datzelfde principe geldt bij BridgeHead. Ik vind het ontzettend leuk om te kijken hoe ik mensen in beweging kan krijgen. Niet vanuit hiërarchie, maar vanuit vertrouwen. Geef iemand verantwoordelijkheid en duidelijke eigen taken, en laat dan los. Dan haal je het beste in mensen naar boven en gebeuren er mooie dingen. Ook gezamenlijke “buiten” activiteiten zijn voor mij harde randvoorwaarden voor het functioneren van een team. Zo leer je elkaar kennen en kun je elkaar ook beter aanvullen. Ik ben van de grote lijnen en de visie. Van resultaten boeken en van grote stappen snel thuis. Dat is nodig, maar dat betekent wel dat er anderen nodig zijn die zorgen voor de de detaillering. Het gaat erom dat we samen een goed eindresultaat neerzetten waar iedereen trots op is en dat beantwoordt aan de oorspronkelijke bedoeling.

Verbinding

Verbinding is voor mij een belangrijk randvoorwaarde. Heel relevant ook in deze tijd. Naarmate de overheid zich verder terugtrekt, begeven bedrijven zich steeds meer op het maatschappelijk vlak. De noodzaak om samen te werken wordt steeds groter, en daarmee stijgt ook het belang van het maken van verbinding, van je samen verantwoordelijk voelen, eigenaar zijn van die maatschappij. Verbinding is nodig: tussen overheid en bedrijfsleven, tussen beleid en uitvoering, tussen CEO en werkvloer. Het bouwen van bruggen tussen al die verschillende partijen door voortdurend te zoeken naar het gemeenschappelijke belang, is waar ik voor warmloop. Dat kun je alleen goed doen als er sprake is van partnerschap en gelijkwaardigheid. Wij moeten luisteren, meedenken en doen wat nodig is: ook als dat iets anders is dan wat een cliënt vindt. Daar moet je het dan in alle openheid over kunnen hebben.Tegengas geven op basis van goede argumenten kan de zaak verder brengen. En dat is waar het uiteindelijk om draait: het creëren van meerwaarde voor onze klanten en het realiseren van het grotere plaatje: in het belang van onze samenleving.