Bram Sluman

Bram Sluman
Consultant

Strategische samenwerking tussen publiek-privaat maakt Nederland sterk

Brugfunctie

De overheid en het bedrijfsleven kunnen niet zonder elkaar. Nederland heeft met haar innovatiekracht en kennis een unieke positie in de wereld. In een snel veranderende wereld is het belangrijk dat Nederland voorop loopt in technologische en bestuurlijke ontwikkeling. Bij BridgeHead slaan wij dagelijks de brug op inhoud, netwerk en kennis tussen die werelden.

Het is uitdagend om met vraagstukken op het snijvlak van technologie, strategie en bestuur van concrete waarde te zijn. BridgeHead onderscheidt zich als ‘trusted advisor’ voor oplossingen die de overheid op de lange en korte termijn beter maakt in haar taken. Het bieden van concrete oplossingen, het bouwen van bruggen tussen uitdagingen van de overheid en de oplossingen van bedrijven zijn van groot belang.

Strategische positionering

Ik heb mij verdiept in strategische studies, cyber security, defensie en de werking van instituties. Binnen die onderwerpen heb ik mij bedreven in de analyse waarop regeringen, overheden en politieke partijen strategische beslissingen nemen op het gebied van veiligheid en defensie, economie en technologie. Die inzichten en vaardigheden deel ik in het gesprek met klanten en de overheid. Het motiveert enorm om te horen dat BridgeHead wordt gezien als adviseur die aan de voorkant van nieuwe ontwikkelingen staat. Zowel bij het bedrijfsleven als de Rijksoverheid. Of het nu gaat om publiek-private samenwerking in het cyber security domein of de doorontwikkeling van digitale overheidsdienstverlening. Ook bij het concretiseren en ontwikkelen van business voor klanten op het gebied van smart cities, duurzame energie en IT-dienstverlening van de overheid is BridgeHead een ‘trusted advisor’.

Strategische positionering en het bij elkaar brengen van belangen en doelstellingen is wat mij motiveert. Werken in het speelveld van de Triple Helix in het belang van de publieke sector en de Nederlandse publiek-private economie is elke dag uitdagend en interessant. Hoe zorg je dat de juiste inhoud bij de juiste beslissers beland? En hoe breng je hen verder in de beslissingen die zij voorstaan. In complexe speelvelden, met uiteenlopende belangen en materie ben ik op mijn best.

Inhoudelijk en verbindend in het publiek belang

BridgeHead biedt een fantastisch speelveld om te werken. Divers, altijd in beweging en gestoeld op de inhoud. Omdat we actief zijn in veel sectoren die volop in beweging zijn en van groot belang zijn voor het goed functioneren van het publiek-private domein hebben we het voorrecht met veel interessante dossiers en klanten samen te werken. Dat doen we altijd vanuit het publieke belang. Publiek-private samenwerking is pas succesvol als ook de klant-van-de-klant – de overheid – tevreden is. Daarmee maken we de Nederlandse publieke en private sector sterker.