Pieter Hasselaar

Pieter Hasselaar
Partner

Make it happen and make it better!

Draagvlakzendeling

Mijn hart klopt voor een betere, effectievere overheid. Het idee dat de samenwerking tussen overheid en private partijen beter kan en moet, ligt ten grondslag aan BridgeHead. Na 35 jaar werken voor overheid en bedrijfsleven bekroop mij het gevoel dat er sprake was van een serieuze mismatch tussen de beleving van ambtenaren en die van private partijen als het gaat over de vraag: waar hebben we het nu eigenlijk over? Daardoor gaat er aan beide kanten van de tafel het nodige mis, wat leidt tot verbranding van overheidsgeld. Dat gaat mij aan het hart, zeker omdat het niet nodig is. Of het nu gaat om ICT, Defensie materieel of Vastgoed projecten, het realiseren van deze trajecten staat of valt met het creëren van gemeenschappelijke waarde. Ik voel mij een ‘bruggenbouwer’. Vanuit die overtuiging ben ik in 2000 BridgeHead begonnen. Mijn idee was een brug te slaan tussen publieke uitdagingen en private oplossingen en aldus werd ook de naam van het kantoor. Die bruggen zijn nodig om zo te komen tot goede publiek private samenwerking die bijvoorbeeld leidt tot betere dienstverlening aan burgers en bedrijven of het realiseren van maatschappelijke waarde voor de BV Nederland. Dat is wat mij tot op de dag van vandaag drijft.

Persoonlijke relaties

Dit werk drijft op persoonlijke relaties. Wij kunnen een boodschap beter laten landen omdat er een persoonlijke klik is tussen de partijen die wij om de tafel brengen. Als die klik ontbreekt, wordt het een discussie tussen doven. Onze toegevoegde waarde ligt in het leggen van de verbinding. Dat is niet eenvoudig, want veel departementen weten niet altijd wat er in andere departementen gebeurt en er is sprake van een groeiende kloof tussen overheid en bedrijfsleven. Wij opereren juist op dat grensvlak, waardoor wij mensen en projecten bij elkaar brengen vanuit de gemeenschappelijkheid van hun doelen. Het spelen van de rol van verbindende factor vind ik ongelofelijk leuk, omdat je daarmee een positieve meerwaarde kunt creëren en dingen tot stand kunt brengen. Veel projecten stagneren door de procedure voorop te stellen en niet het resultaat. Daar verandering in brengen is mijn drijfveer. Er in slagen om dingen beter te laten lopen en met minder gedoe geeft ongelofelijk veel energie.

Vertrouwen

In de 15 jaar dat ik dit vak uitoefen is een ding cruciaal, vertrouwen! Dat wij geregeld bij departementen aan tafel zitten, is omdat men het vertrouwen heeft dat wij iets toevoegen. Vertrouwen komt te voet en gaat altijd te paard, dus dat moet actief bewaakt worden. Dat doen we o.a. doordat we onderling veel informatie uitwisselen. De lijnen zijn kort en de efficiency is dus groot. Ook het feit dat het kantoor deels bestaat uit oud-stagiaires, draagt bij aan het vertrouwen. De medewerkers zijn niet alleen buitengewoon eigenwijs en competent, maar ze delen ook allemaal het BridgeHead-gevoel. Wij staan ergens voor: voor persoonlijk contact, samenwerking en het geloof in de publieke zaak, de overtuiging dat je bezig bent met de goede dingen. Die common interest is heel belangrijk en zorgt voor een grote betrokkenheid bij elkaar en bij het werk.

Trots

We zijn 15 jaar geleden met z’n tweeën begonnen met een schroevendraaier en een zelfgebouwd bureautje. Als ik nu kijk wat een prachtig bedrijf er staat, ben ik ongelofelijk trots. Vertrouwen betekent voor mij ook: vertrouwen in je eigen mensen. Ik ben van het meewerkend leiderschap. Ik geef mensen graag verantwoordelijkheid en reken ze niet af als het fout gaat. Een voormalige medewerker zei bij zijn afscheid: ‘Ik vind het mooi dat ik het vertrouwen kreeg om dingen te doen waarvan ik wist dat ze heel belangrijk waren.’ Als ik dat gevoel weet op te wekken, ben ik blij.