Jarenlange ervaring

Het inschrijven op aanbestedingen is een vak. Aanbestedingen zijn complex en een klein foutje kan al leiden tot uitsluiting van de opdracht. Het team van BridgeHead heeft jarenlange ervaring met het begeleiden van marktpartijen op aanbestedingen. Voor die partijen monitoren wij het tot stand komen van aanbestedingen tot en met het bieden van ondersteuning bij het sluiten van de overeenkomst en het implementeren van de oplossing.

Juiste tone of voice

Wij ondersteunen partijen in het vinden van de juiste ‘tone of voice’(commercial writing) , de beste bid strategie uit te zetten en zich te onderscheiden op de kwalitatieve criteria. Met als uiteindelijke doel de opdracht te winnen. Wij zijn actief in het domein waar overheidsaanbestedingen en het realiseren van maatschappelijke ontwikkelingen hand in hand gaan.

Wij worden het meest uitgedaagd bij innovatieve aanbestedingen in een complex stakeholdersveld.

Merijn Zee
Partner

Bekijk profiel

Ik vind het belangrijk dat wat ik doe integer is, en ook zo wordt ervaren.

Vastgoed & Rijksbedrijfsvoering