De snelle ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie (ICT) wijzigt de samenleving nog steeds ingrijpend. Naast de fysieke samenleving is een digitale samenleving ontstaan, waarin we onder meer onze financiën regelen, producten online aanschaffen, belastingaangifte doen, gebouwen beveiligen, allerlei publieke dan wel private diensten aanvragen. De toenemende afhankelijkheid van ICT schept enerzijds kansen en anderzijds maakt het de samenleving en onze economie kwetsbaar. Een samenleving zonder internet is nog nauwelijks denkbaar.

Ook voor de cliënten van BridgeHead schept dit kansen: big data en hyperconnectiviteit geven mooie business opportunities. Voor de continuïteit van onze samenleving is digitale veiligheid, of cyber security, van groot belang. BridgeHead is samen met haar klanten actief bezig met Cyber Security: onder meer in de financiële sector, de industrie en ICT-bedrijven.

Publiek-private samenwerking is hiervoor essentieel. BridgeHead richt zich op de kansen voor bedrijven, zonder digitale veiligheid en weerbaarheid uit het oog te verliezen. Hiertoe hebben wij een uitstekend netwerk bij de rijksoverheid en in de private sector. Het leggen van een duurzame verbinding tussen de publieke sector en de private bedrijven is tenslotte onze core-business.

Albert Markus
Partner

Bekijk profiel

Denk niet in termen van concurrentie, maar van gezamenlijk winnen.