Investeringen in veiligheid en met name Defensie hebben de afgelopen jaren onder druk gestaan door grote reorganisaties en bezuinigingsoperaties. Met het aanbieden van de begroting 2016 is deze trend gebroken en kan de blik weer op de toekomst. Politiek, overheid en burgers zijn weer doordrongen van het feit dat veiligheid in binnen- en buitenland een schaars goed is waar we zuinig mee om dienen te gaan.

BridgeHead biedt uiteenlopende adviesdiensten aan (buitenlandse) bedrijven die zaken willen doen met de Nederlandse ministeries van Defensie en Veiligheid & Justitie. Van business development vanaf de eerste behoefte van Defensie tot advisering rondom de invulling van grote Industriële Participatie (IP) programma’s. Het verwerven van opdrachten binnen Defensie is bijzonder doordat op meerder momenten tijdens het besluitvormingsproces het Parlement goedkeuring dient te verlenen aan de verschillende projecten. Daarom voert BridgeHead strategische (politieke) monitoring uit met als doel het bieden van inzichten in wat er gebeurt op politiek en militair vlak. Op deze wijze zijn wij uitstekend geëquipeerd om de belangen van de stakeholders van onze klanten inzichtelijk te maken.

Ter versterking van onze dienstverlening stelt BridgeHead een breed netwerk van experts ter beschikking aan onze klant. Dit team van experts bestaat onder andere uit gepensioneerde hooggeplaatste militairen en hoogopgeleide professionals die met hun netwerk een adequaat antwoord hebben op de uitdagingen van onze klanten.

Theo van de Grift
Partner

Bekijk profiel

Je moet alles relatief zien.