De afhankelijkheid van energie en met name de duurzame continuiteit van levering van energie is een uiterst actueel thema in onze samenleving. De klimaattop in Parijs heeft hieraan weer nieuwe uitdagingen gebracht.

BridgeHead is actief op dit terrein, onder meer met het dossier EnergieRijk en met clienten die een duurzame bijdrage leveren en een verschil willen en kunnen maken voor een ook in de toekomst leefbare samenleving. Zo ondersteunen wij onder meer bedrijven die actief zijn op energieneutrale toepassingen en milieuvriendelijke oplossingen zowel in de scheepvaart, industrie als vastgoed.

Wij hebben een uitstekend netwerk in de rijksoverheid en verbinden de behoeftestelling uit de overheid met de mogelijkheden in de private sector.

Albert Markus
Partner

Bekijk profiel

Denk niet in termen van concurrentie, maar van gezamenlijk winnen.