Introductie

Het tempo van vernieuwing ligt steeds hoger in onze maatschappij waardoor burger en bedrijf dit impliciet ook van de Rijksoverheid zijn gaan verwachten. Hierdoor bevindt de Rijksoverheid zich in een continu veranderingsproces dat zorgt voor druk op de bedrijfsvoering van de overheid.

ICT

Als er één onderdeel van de Rijksbedrijfsvoering in de spotlight staat, dan is het ICT wel. ICT is het fundament onder de vernieuwing van de Rijksdienst, maar het is voor diezelfde Rijksdienst onmogelijk om alle (digitale) veranderingen bij te houden. De overheid zoekt echter geen producten, maar business alligned solutions. BridgeHead begrijpt hoe de processen bij de overheid in elkaar steken en is in staat om de vertaalslag te maken van IT product naar oplossing. Hiermee zorgt BridgeHead voor de verbinding tussen overheid en markt zodat er een betere match van vraag en aanbod ontstaat.

BridgeHead helpt klanten met business development, strategic sales support en public affairs. Of het nu gaat om de I-Strategie, het programma Digitaal 2017 of de consolidatie van datacenters, het team van BridgeHead is intrinsiek gemotiveerd om de wereld van overheid en IT succesvol bij elkaar te brengen.

HRM

De maatschappelijke en politieke omgeving verandert in hoog tempo. De overheid en de mensen die bij de overheid werken moeten daarin mee veranderen. Het is niet alleen van belang of de Rijksoverheid over genoeg personeel beschikt (de vulling), maar ook of het personeelsbestand de juiste mix van expertise, leeftijden en rangen/schalen bevat om de opgedragen taken te kunnen uitvoeren. BridgeHead begrijpt de HR trends die zich afspelen in de overheid en zoekt bewezen oplossingen uit de markt die aansluiten op deze trends.

BridgeHead helpt klanten met business development, strategic sales support en public affairs. Of het nu gaat om strategische personeelsplanning, FPS bij Defensie of het inrichten van een SSO voor HR, het team van BridgeHead heeft de expertise en ervaring om overheid en de HR-markt met elkaar te verbinden.

Inkoop

Procurement binnen de overheid is de afgelopen jaren drastisch veranderd. Zo is het bestel- en leveringsproces van goederen en diensten aanzienlijk verbeterd met DigiInkoop, wordt best value procurement ingezet als innovatieve aanbestedingsmethodiek, worden er online marktplaatsen gebruikt en zijn er steeds meer publiek-private samenwerkingen met de markt. Ook is de governance flink op de schop gegaan met de invoering van categoriemanagement en de introductie van inkoopuitvoeringscentra.

BridgeHead denkt al jaren met de overheid mee hoe het inkoopproces kan worden verbeterd. Hierdoor begrijpen wij de processen en zijn dus goed in staat klanten te begeleiden in hun verwervingsproces.

Merijn Zee
Partner

Bekijk profiel

Ik vind het belangrijk dat wat ik doe integer is, en ook zo wordt ervaren.

Vastgoed & Rijksbedrijfsvoering