De dynamiek in de vastgoedsector is groot. Nieuwe regels, leegstand, herwaardering, transformatie, energieprestatienormen, integrale contracten, bestuursconvenanten, enz. Het zijn soms bedreigingen die gemanaged moet worden maar ze bieden ook kansen. Door de crisis is er veel ruimte om te experimenteren in de sector. De rijksoverheid is daarbij meestal in enige vorm betrokken. Zij faciliteert, reguleert, stimuleert en is met het eigen Rijksvastgoedbedrijf een belangrijke speler in de bouw- en vastgoedmarkt. Het benutten van kansen door marktpartijen vereist een goed netwerk, kennis van de regelruimte en politieke agenda’s in de publieke sector. BridgeHead helpt marktpartijen om hierin de weg te vinden, samenwerkingsverbanden te sluiten, kansen te creëren en te realiseren.

Het vastgoedteam van BridgeHead bestaat uit personen met een lange staat van dienst in het gebied van: het ondersteunen van marktpartijen bij het inschrijven op PPS-projecten, de ontwikkeling van DBFMO-tenderstrategie voor marktpartijen, vastgoed- en gebiedsontwikkeling, de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen en concepten voor de vastgoedmarkt.

Merijn Zee
Partner

Bekijk profiel

Ik vind het belangrijk dat wat ik doe integer is, en ook zo wordt ervaren.