Albert Markus

Managing Partner

Albert Markus

Managing Partner
“Denk niet in termen van concurrentie, maar in termen van gezamenlijk winnen!”

De balans vinden tussen veiligheid, vrijheid en maatschappelijke waarde vergt samenwerking, inspanning en doorzettingsvermogen.

Werken vanuit vertrouwen

BridgeHead opereert op het grensvlak van twee werelden: de publieke en de private. Dat is een complexe, snel veranderende omgeving waarin veel speelt. Om daar de weg in te vinden en soms op onverwachte manieren de ambities en doelstellingen van onze klanten te realiseren, zie ik als onze uitdaging. Dat vergt creativiteit, flexibiliteit, samenwerking en daadkracht.

Ik vind het belangrijk om mensen in beweging te krijgen, te motiveren en samen iets moois en waardevols neer te zetten: niet vanuit hiërarchie, maar vanuit vertrouwen en het bieden van autonomie.

In de huidige geopolitieke realiteit is in verbinding zijn van groot belang: tussen politiek en burger, tussen overheid en bedrijfsleven, tussen beleid en uitvoering. Uiteindelijk draait het om het creëren van meerwaarde voor onze klanten én de toegevoegde waarde voor onze samenleving.

Block Quote
Albert Markus