Digitale Overheid

De Rijksoverheid investeert in technische vernieuwingen. BridgeHead begrijpt hoe de processen bij de overheid in elkaar steken en maakt de vertaalslag van ICT-product naar oplossing. Hiermee zorgt BridgeHead voor de verbinding tussen de Rijksoverheid en de markt, zodat er een betere match tussen vraag en aanbod ontstaat.

Digitale Overheid

Digitalisering van de Rijksoverheid

De Rijksoverheid investeert in technische vernieuwingen. BridgeHead begrijpt hoe de processen bij de overheid in elkaar steken en maakt de vertaalslag van ICT-product naar oplossing. Hiermee zorgt BridgeHead voor de verbinding tussen de Rijksoverheid en de markt, zodat er een betere match tussen vraag en aanbod ontstaat.

Vanuit de strategieën van de Europese Unie op het gebied van datadeling, digitale vaardigheden, connectiviteit en digitale weerbaarheid bouwt de Nederlandse overheid actief aan een digitale interne markt. BridgeHead speelt in op deze ontwikkelingen door private partners met expertise te koppelen aan oplossingen voor Nederland.

Voor het slagen van de digitale transformatie van de Rijksoverheid is de samenwerking tussen de Rijksoverheid en bedrijven cruciaal. Onze experts hebben brede kennis op diverse terreinen binnen de digitale overheid, waaronder informatiehuishouding, informatievoorziening, gegevensuitwisseling (in de zorg) en digitale infrastructuren. Bovendien houden we ons actief bezig met privacy en gegevensbescherming, belangrijke onderwerpen voor zowel de politiek als de Rijksoverheid en dus ook voor BridgeHead.

Onze experts in deze markt