Energie & Duurzaamheid

Duurzaamheid en klimaatbeleid zijn thema’s die alle aspecten van de samenleving raken. Om zaken te doen met de Rijksoverheid kun je hier niet omheen. Door de innovatiemogelijkheden in de private sector te verbinden aan de behoeftes van de Rijksoverheid zetten wij in op een duurzame samenleving.

Energie & Duurzaamheid

Een beter (ondernemings)klimaat begint bij BridgeHead

Duurzaamheid en klimaatbeleid zijn thema’s die alle aspecten van de samenleving raken. Om zaken te doen met de Rijksoverheid kun je hier niet omheen. Door de innovatiemogelijkheden in de private sector te verbinden aan de behoeftes van de Rijksoverheid zetten wij in op een duurzame samenleving.

Onze afhankelijkheid van energie – en met name de duurzame continuïteit van energielevering – is een uiterst actueel thema in de samenleving en brengt een hoop nieuwe uitdagingen met zich mee. Wij verbinden de behoeftes uit de Rijksoverheid met de innovatiemogelijkheden van bedrijven.

BridgeHead is actief op het terrein van energie en duurzaamheid, onder meer met bedrijven die een bijdrage leveren aan een meer duurzame en leefbare samenleving. Zo ondersteunen wij bedrijven die actief zijn op het gebied van smart mobility, energie neutrale toepassingen en milieuvriendelijke oplossingen in de scheepvaart en de industrie.

Onze experts in deze markt