Cyber Security

Als verbonden land is de Nederlandse dienstverlening en economie afhankelijk van digitale systemen. Continuïteit, leveringszekerheid en informatieveiligheid zijn het fundament voor de vitale (IT)-infrastructuur, maar ook voor hoe wij zakendoen en hoe overheidsorganisaties onderling en met burgers en bedrijven communiceren. Digitale ontwrichting door uitval of verstoring van deze systemen moet voorkomen worden.

Cyber Security

Samen sterk tegen cyberdreigingen

Als verbonden land is de Nederlandse dienstverlening en economie afhankelijk van digitale systemen. Continuïteit, leveringszekerheid en informatieveiligheid zijn het fundament voor de vitale (IT)-infrastructuur, maar ook voor hoe wij zakendoen en hoe overheidsorganisaties onderling en met burgers en bedrijven communiceren. Digitale ontwrichting door uitval of verstoring van deze systemen moet voorkomen worden.

Zakendoen in het cybersecurity domein vergt inzicht in de besluitvorming, vraagstukken en complexiteit van de digitale overheid. BridgeHead is bekend en actief in verschillende domeinen in het cybersecuritylandschap van de overheid. Van defensie, de vitale- en generieke digitale infrastructuur tot de zorg en de financiële sector. Wij beschikken over grondige kennis van cybersecurityvraagstukken, werkervaring en een breed netwerk binnen het overheidscyberdomein. Zo brengen wij bedrijven en overheden bij elkaar om samen een duurzaam samen te werken aan de digitale veiligheid van Nederland.

Onze experts in deze markt