Joost Rotteveel Mansveld

Consultant

Joost Rotteveel Mansveld

Consultant
“Zorgen van nu worden weggenomen door oplossingen van de toekomst”

Overheid en bedrijfsleven zijn geen tegenpolen, maar moeten elkaar aantrekken om samen maatschappelijke waarde te creëren.

Visie als uitvoeringsstrategie

Vooruitkomen in een digitaliserende wereld, vereist meer dan een blik op de realiteit van nu. Veranderingen in de samenleving volgen zo snel, dat die visies die we voor de toekomst hebben direct gekoppeld horen aan de uitvoering. Ik geloof dat als we visie gebruiken als middel en geen doel op zichzelf, het ontwikkelvermogen wordt vastgehouden waarmee we als maatschappij verder kunnen.

Concreet kunnen we de Europese visie voor het digitale decennium als middel gebruiken om te innoveren, dienstverlening te verbeteren en problemen van nu op te lossen. Vanuit een breed perspectief van maatschappelijke uitdagingen brengt deze visie herbruikbare ideeën zodat we niet meer hoeven na te denken over het wat, maar over het hoe. Dit lukt alleen door alle kaarten op tafel te leggen en daarmee het vertrouwen te groeien om gezamenlijk verder te gaan.

Block Quote
Joost Rotteveel Mansveld