Maureen Schepel

Consultant

Maureen Schepel

Consultant
“Wij fungeren als brug tussen het private en publieke domein”

Het is van belang voor de groei en veerkracht van Nederland dat het private en publieke domein niet los van elkaar werken, maar de krachten bundelen.

Oplossingen voor iedereen

Nederland verandert snel. Hetzelfde is te zien in Europa. Wij houden dagelijks nauwlettend in de gaten wat er speelt op het gebied van politiek- bestuurlijke besluitvorming en analyseren wat dit betekent voor onze klanten. Zo zorgen we ervoor dat het private domein dichter bij het publieke domein komt te staan; wij fungeren in die zin letterlijk als brug tussen deze domeinen.

Block Quote
Maureen Schepel