Merijn Zee

Partner

Merijn Zee

Partner
“De omslag in het digitale decennium: meer ondernemen, minder aanbesteden”

Het tempo waarin op Europees niveau het grondwerk wordt verricht voor de digitale samenleving is verbluffend.

Ondernemen vanuit wetgeving

De wijze waarop de Digitale Overheid tot stand komt, verandert in de komende jaren sterk. De overheid wordt medegebruiker van digitale voorzieningen die er zijn en die tot stand zijn gekomen op basis van Europese wetgeving. Aanbestedingen maken plaats voor erkenningen. Die trend is bijvoorbeeld in de Wet Digitale Overheid zichtbaar. Maar het geldt ook voor data. Aanleveren van data aan overheden maakt plaats voor een overheid die data kan raadplegen in dataruimtes.

Het tempo waarin de Brusselse beleidsmachine hiervoor de regels ontwikkeld is verbluffend. Over tien jaar is Europa Digitaal één gemaakt. Voor bedrijven en overheden bieden de nieuwe regels enorme kansen. Om te ondernemen en om vanuit dat ondernemerschap bij de te dragen aan het goed functioneren van overheidsdiensten. Mijn expertise is om bedrijven te helpen vanuit wetgeving te innoveren en daarin de belangen van de overheden en burger goed mee te laten wegen.

Block Quote
Merijn Zee