Stakeholder Management

Wederzijds begrip creëren tussen bedrijven en de Rijksoverheid

Stakeholder Management

Wederzijds begrip creëren tussen bedrijven en de Rijksoverheid

Ons team weegt de impact en relevantie van politieke en bestuurlijke uitspraken voor onze klanten. Vervolgens zetten we samen met de klant een actieve stakeholder engagement strategie op. Samen met de klant ontwikkelen wij een consistente communicatielijn en maken wij de positie van verschillende belanghebbenden bij overheidsopdrachten inzichtelijk. Wij adviseren de bedrijven in het helder overbrengen van de boodschap bij de relevante stakeholders binnen de Rijksoverheid.

Een heldere boodschap en wederzijds begrip draagt bij aan het succesvol zakendoen met de Rijksoverheid. Het ‘message house’ is één van de instrumenten die handvatten biedt om uit te leggen waar de klant voor staat, met welke diensten en producten deze de overheid kan ondersteunen en wat het doel van de samenwerking is.

Voor onze klanten is het veelal onduidelijk wie de relevante stakeholders zijn binnen de overheid en hoe deze te bereiken. Dat is waar BridgeHead een bijdrage levert. Namens of samen met de klant gaan wij een open dialoog aan met het Rijk. Met als uiteindelijke doel om vraagstukken goed geïnformeerd aan te pakken en zo het beste resultaat te behalen. Dat bevordert het wederzijds begrip voor complexe kwesties. Het geeft beide partijen inzicht in wat er voor andere belanghebbenden op het spel staat bij het vinden van oplossingen.

"Aspiring statement which symbolizes the drive behind the experts"
- Name of expert