Tender Support

We begeleiden de inschrijving op consultaties en aanbestedingen.

Tender Support

We begeleiden de inschrijving op consultaties en aanbestedingen.

Het inschrijven op overheidsaanbestedingen is een vak apart. Aanbestedingen zijn complex en een klein foutje kan al leiden tot uitsluiting. Het team van BridgeHead heeft jarenlange ervaring met het begeleiden van marktpartijen bij consultaties en aanbestedingen in verschillende overheidsdomeinen

Voor marktpartijen bieden wij inzicht in de bredere context waarin zij opereren en monitoren wij het tot stand komen van aanbestedingen. Daarnaast bieden wij ondersteuning bij het formuleren van de inschrijving tot het sluiten van de overeenkomst en het implementeren van de oplossing.

BridgeHead ondersteunt partijen met het vinden van de juiste ‘tone of voice’ (commercial writing), het uitzetten van de beste bid-strategie en het formuleren van onderscheidende kwalitatieve criteria. Op die manier maakt uw bedrijf de beste kans om een overheidsopdracht te winnen. BridgeHead is actief in het domein waar aanbestedingen en realisaties van maatschappelijke ontwikkelingen samen komen. Wij zoeken onze uitdaging in het begeleiden van innovatieve aanbestedingstrajecten in een complex stakeholdersveld.

"Aspiring statement which symbolizes the drive behind the experts"
- Name of expert